Općina Novigrad

U sastavu općine Novigrad nalaze se tri naselja: Novigrad, Pridraga i Paljuv.
Općina je smještena u sjevernoistočnom dijelu Zadarske županije.
Sa sjeverne strane naslanja se na akvatorije Novigradskog i Karinskog mora, dok se s južne strane razgraničava sa ravnokotarskim prostorom grada Benkovca.
Zračna udaljenost od središta Novigrada do županijskog središta grada Zadra iznosi 26 km.

Pridraga

Nalazi se 35 km prema istok-sjeveroistoku od Zadra, 5 km od Novigrada, na poluotoku koji razdvaja Novigradsko more i Karinsko more i tvori Karinsko ždrilo (Vozaricu).

Paljuv

Paljuv je smješten 5km jugozapadno od Novigrada.
Paljuv je naseljen tek na početku 19. st. iseljavanjem iz Novigrada, a prvi stanovnici su bili isključivo stočari.
Ime Paljuv dolazi od talijanske riječi palude – blato, iako se sadašnje selo nalazi na krševitom terenu.
Po usmenoj predaji Paljuv je dobio ime po paljevini ili po poljuvu – polju koje je u blizini sela.

Obavijesti

Obilježavanje 28. obljetnice
VRO “Maslenica-93”

će se održati u subotu, 13.02.2021. g.

Pogledaj detalje…

Odluka

O sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Novigrad za k.o. Pridraga

Pogledaj detalje…

Obavijest mještanima Općine Novigrad

zainteresiranim za nabavu sadnog materijala

Datum objave, 23.12.2020.
Pogledaj detalje…

Izvješće

o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna DPU Novo naselje Paljuv

Datum objave, 28.10.2020.
Pogledaj detalje…

Izvješće

o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna UPU Paljuv – zapad

Datum objave, 28.10.2020.
Pogledaj detalje…

Arhiva Obavijesti

Natječaji

Javni poziv

na iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta poslovne namjene u sklopu Gospodarske zone Pridraga1

Datum objave, 02.03.2021.
Pogledaj detalje…

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 02.02.2021.
Pogledaj detalje…

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 28.01.2021.
Pogledaj detalje…

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 10.12.2020.
Pogledaj detalje…

Oglas

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

Zaželi-program zapošljavanja žena – faza II, Projekt „Pomozimo zajedno“ (UP02.1.1.13.0154)
Datum objave, 09.12.2020.
Pogledaj detalje…

Arhiva Natječaji

Događanja

28. obljetnica VRO “Maslenica-93”

/* Mobile Menu style */ Skip to content