Select Page

Općina Novigrad

U sastavu općine Novigrad nalaze se tri naselja: Novigrad, Pridraga i Paljuv.
Općina je smještena u sjevernoistočnom dijelu Zadarske županije.
Sa sjeverne strane naslanja se na akvatorije Novigradskog i Karinskog mora, dok se s južne strane razgraničava sa ravnokotarskim prostorom grada Benkovca.
Zračna udaljenost od središta Novigrada do županijskog središta grada Zadra iznosi 26 km.

Pridraga

Nalazi se 35 km prema istok-sjeveroistoku od Zadra, 5 km od Novigrada, na poluotoku koji razdvaja Novigradsko more i Karinsko more i tvori Karinsko ždrilo (Vozaricu).

Paljuv

Paljuv je smješten 5km jugozapadno od Novigrada.
Paljuv je naseljen tek na početku 19. st. iseljavanjem iz Novigrada, a prvi stanovnici su bili isključivo stočari.
Ime Paljuv dolazi od talijanske riječi palude – blato, iako se sadašnje selo nalazi na krševitom terenu.
Po usmenoj predaji Paljuv je dobio ime po paljevini ili po poljuvu – polju koje je u blizini sela.

Obavijesti

Obilježavanje

godišnjice pogibije Filipa Gaćine

Pridraga – Narančići, 19.09.2023. u 10:30 sati
Pogledaj detalje…

FLAG “Tri mora”

Poziv na radionice

Datum objave, 13.09.2023.
Pogledaj detalje…

ČISTOĆA – Zadar

Primjena zimskog rasporeda odvoza

Datum objave, 11.09.2023.
Pogledaj detalje…

Tradicionalni “Susreti 4 Novigrada”

Novigrad na Dobri, 15.-17.09.2023.
Prijave do 11.09.2023.

Datum objave: 22.08.2023.
Pogledaj detalje…

Odgovorno uživajte u ljetovanju

Enjoy your vacation responsibly

Pogledaj detalje…/ Look at details…

Prijedlog izmjena i dopuna

UPU Grubići, Čuskijaš i Vrulja

Datum objave: 08.03.2023.
Pogledaj detalje…

JAVNA RASPRAVA

o prijedlogu izmjena i dopuna
UPU Grubići, Čuskijaš – Vrulja

Datum objave: 08.03.2023.
Pogledaj detalje…

Projekcija plana proračuna za 2023. god.

OPĆI DIO  Pogledaj detalje…

POSEBNI DIO  Pogledaj detalje…

Datum objave: 25.11.2022.

Pogledaj detalje…

Pogledaj detalje…

Arhiva Obavijesti

Natječaji

Natječaj

Pomoćni knjižničar/ka (knjižničarski tehničar/ka)

Datum objave, 12.04.2023.
Pogledaj detalje…

9. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za T.O. 1.1.1.

Potpora ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu i stočarsku proizvodnju

Datum objave, 23.02.2023.
Pogledaj detalje…

Javni natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Natječaj 1 Pogledaj detalje…
Natječaj 2 Pogledaj detalje…
Natječaj 3 Pogledaj detalje…
Datum objave, 17.01.2023.

Javni poziv

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme
u projektu “Pomozimo zajedno II”

Datum objave, 12.01.2023.
Pogledaj detalje…

Arhiva Natječaji
/* Mobile Menu style */ Skip to content