Općina Novigrad

U sastavu općine Novigrad nalaze se tri naselja: Novigrad, Pridraga i Paljuv.
Općina je smještena u sjevernoistočnom dijelu Zadarske županije.
Sa sjeverne strane naslanja se na akvatorije Novigradskog i Karinskog mora, dok se s južne strane razgraničava sa ravnokotarskim prostorom grada Benkovca.
Zračna udaljenost od središta Novigrada do županijskog središta grada Zadra iznosi 26 km.

Pridraga

Nalazi se 35 km prema istok-sjeveroistoku od Zadra, 5 km od Novigrada, na poluotoku koji razdvaja Novigradsko more i Karinsko more i tvori Karinsko ždrilo (Vozaricu).

Paljuv

Paljuv je smješten 5km jugozapadno od Novigrada.
Paljuv je naseljen tek na početku 19. st. iseljavanjem iz Novigrada, a prvi stanovnici su bili isključivo stočari.
Ime Paljuv dolazi od talijanske riječi palude – blato, iako se sadašnje selo nalazi na krševitom terenu.
Po usmenoj predaji Paljuv je dobio ime po paljevini ili po poljuvu – polju koje je u blizini sela.

Obavijesti

Akcija darivanja krvi

Pridraga, 13.05.2021. godine ( četvrtak)

Pogledaj detalje…

PRAVOVALJANE KANDIDATURE

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE NOVIGRAD  Pogledaj detalje…
ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA
OPĆINE NOVIGRAD  Pogledaj detalje…
Datum objave, 30.04.2021.

PRAVOVALJANE KANDIDACIJSKE LISTE

ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE NOVIGRAD  Pogledaj detalje…
ZBIRNA LISTA ZA IZBOR ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE NOVIGRAD  Pogledaj detalje…
Datum objave, 30.04.2021.

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Novigrad

Datum objave, 27.04.2021.
Pogledaj detalje…

OBJAVA BIRAČIMA

OPĆA  Pogledaj objavu…
NACIONALNE MANJINE  Pogledaj objavu…
Datum objave, 16.04.2021.

Arhiva Obavijesti

Natječaji

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 06.05.2021.
Pogledaj detalje…

Javni poziv

na iskaz interesa za kupnju građevinskog zemljišta poslovne namjene u sklopu Gospodarske zone Pridraga1

Datum objave, 02.03.2021.
Pogledaj detalje…

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 02.02.2021.
Pogledaj detalje…

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 28.01.2021.
Pogledaj detalje…

Natječaj

za prodaju građevinskog zemljišta

Datum objave, 10.12.2020.
Pogledaj detalje…

Arhiva Natječaji

Događanja

28. obljetnica VRO “Maslenica-93”

/* Mobile Menu style */ Skip to content