Select Page

Digitalna pristupačnost

Izjava o pristupačnosti mrežne stranice www.opcina-novigrad.hr

Općenito
Općina Novigrad je obvezna osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19) od 23. rujna 2019., kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora. Ova Izjava o pristupačnosti odnosi se na mrežnu stranicu www.opcina-novigrad.hr.
Općina Novigrad je uložila značajne resurse kako bi osigurala da je njena mrežna stranica u najvećoj mogućoj mjeri prilagođena da osobe s invaliditetom nemaju nikakvih prepreka u interakciji ili pristupu digitalnom sadržaju. Digitalne informacije i usluge su pristupačne kada ih svi ljudi mogu lako opažati i razumjeti, uključujući i osobe koje imaju vizualne, slušne, motoričke ili kognitivne poteškoće.
Pristupačnost na mrežnoj stranici www.opcina-novigrad.hr dodatno je osigurana i programskim dodatkom o pristupačnosti web mjesta »Widget – izbornik pristupačnosti«. Ovaj dodatak omogućava mrežnom mjestu www.opcina-novigrad.hr da poboljša svoju usklađenost sa Smjernicama o pristupačnosti web sadržaja (WCAG 2.1 Web Content Accessibility Guidelines), te Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 017/2019).
Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici www.opcina-novigrad.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u desnom kutu stranice.

Izvršene prilagodbe na mrežnoj stranici
Uz Izbornik pristupačnosti prilikom kreiranja i objave sadržaja vodimo brigu o tome da je on pristupačan osobama s invaliditetom, starijim osobama i/ili osobama sa smanjenim sposobnostima na način da su zadovoljeni određeni kriteriji (WCAG 2.0):
• tekstovi su poravnati lijevo kako bi osobe s poremećajima koncentracije lakše čitale
• kontrasti pozadine i teksta su u propisanim omjerima gdje god je to moguće
• poveznice u većini slučajeva imaju opis lokacije na koju vode
• na stranici nema audio ili video sadržaja koji se sam pokreće bez interakcije korisnika
• stranicom se može upravljati posredstvom tipkovnice
• objavljeni tekstovi su u fontu kojeg razumiju glasovni čitači tekstova, koji se može povećati i smanjiti posredstvom Izbornika pristupačnosti
• stranici se može promijeniti kontrast • na stranici nema obrazaca ili skripti čije izvođenje je vremenski ograničeno
• stranica je responzivna i prilagođena prikazima na svim uređajima
• na stranici nema automatske izmjene jezika tekstova koja bi zbunjivala korisnike
• zbog bolje čitljivosti i lakšeg snalaženja posebna je pozornost posvećena razmacima među elementima na stranici te dosljednosti navigacije, a isto je moguće dodatno regulirati kroz Izbornik pristupačnosti
• korisnik u svakom trenutku zna gdje se nalazi na stranici
• boje ili grafike nisu ključne i nisu jedini kriterij kako bi neki sadržaj bio dostupan i vidljiv

Status usklađenosti
Mrežna stranica www.opcina-novigrad.hr je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Nepristupačni sadržaj Mrežna stranica www.opcina-novigrad.hr većim je dijelom usklađena sa Zakonom o pristupačnosti, a iznimke od usklađenosti očituju se u sljedećem:
• iako je većina elemenata oblikovana prema HTML5 standardu, poneki elementi nisu adekvatno označeni kako bi slijepe i slabovidne osobe mogle koristiti pomoćnu tehnologiju
• neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati

Podizanje razine pristupačnosti
Općina Novigrad nastavlja s konstantnim poboljšanjima dostupnosti svojih mrežnih stranica i usluga kako bi i osobe s određenim invaliditetom, starije osobe ili osobe s određenim smetnjama u percepciji mogle nesmetano koristiti mrežne stranice.
Unatoč našim naporima da sve stranice i sadržaje na mrežnoj lokaciji www.opcina-novigrad.hr učinimo dostupnima, neki se sadržaji možda još nisu u potpunosti prilagodili najstrožim standardima pristupačnosti. To može biti posljedica trenutnog nepostojanja najprikladnijeg i najoptimalnijeg tehnološkog rješenja.
U daljnjim nadogradnjama mrežne stranice www.opcina-novigrad.hr implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice www.opcina-novigrad.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću kontaktirajte nas na sljedeći način:
telefon: 023 / 375 004 ili e-mail: pisarnica@opcina-novigrad.hr

Inspekcijski nadzor
Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ove mrežne lokacije, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje
telefonom na broj 1 4609 041 ili e-mailom: pristupacnost@pristupinfo.hr

/* Mobile Menu style */ Skip to content