Select Page

Pomozimo zajedno IV

 

Općina Novigrad kao nositelj projekta 13. ožujka 2024. godine potpisala je ugovor o provedbi „Pomozimo zajedno IV“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0051, koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

Projekt je financiran u okviru Europskog socijalnog fonda plus – Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 525.000,00 eur-a, a provoditi će se na području općine Novigrad. Sufinanciran je u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda plus i Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Specifični cilj projekta je poboljšanje jednakog i pravodobnog pristupa kvalitetnim, održivim i cjenovno pristupačnim uslugama, među ostalim uslugama kojima se promiče pristup stanovanju i skrbi usmjerenoj na osobu, među ostalim zdravstvenoj skrbi; modernizacija sustava socijalne zaštite, uključujući promicanje pristupa socijalnoj zaštiti, s posebnim naglaskom na djecu i skupine u nepovoljnom položaju; poboljšanje dostupnosti, uključujući za osobe s invaliditetom, djelotvornosti i otpornosti sustava zdravstvene skrbi i usluga dugotrajne skrbi.

Projektom se želi pružiti usluge potpore i podrške osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom (18 i više godina) čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici. Ujedno se zapošljavaju pružatelji usluga s područja Općine Novigrad kojima je poznato područje što će uvelike podići samopouzdanje i na taj način potaknuti socijalnu uključenost i povećati kvalitetu života pružatelja usluga i njihovih obitelji. Kroz projekt je planirano zapošljavanje 10 osoba sa područja Općine Novigrad na razdoblje provedbe projekta od 35 mjeseci sa ciljem pružanja usluga pomoći u kući za 70 krajnjih korisnika osoba starijih od 65 godina i osoba sa invaliditetom.

,,lzneseni stavovi i mišljenja odgovornost su Općine Novigrad i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content