Select Page

Dizalica za istezanje ribarskih plovila

                              

 

Kupnja kamionske dizalice za istezanje ribarskih plovila

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva donijela je Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere III.3.” Provedba strategije lokalnog razvoja –operacije koje podupiru FLAG-ovi ” kojom se korisniku Općini Novigrad dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 1.358.460,00 kn u okviru natječaja Mjera 1.1. ” Poboljšanje javne potpore infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe ”. za projekt ”Kupnja kamionske dizalice za istezanje ribarskih plovila” Doprinos EU sredstava je 85% što iznosi 1.154.691,00 kn, a Republike Hrvatske 15% što iznosi 203.769,00 kn. Udio javne potpore iznosi 100% sveukupno prihvatljivih troškova.

Realizacijom Projekta unaprijedit će se javna potporna infrastruktura za razvoj ribarstva i akvakulture na dijelu ribolovnog područja FLAG-a; Novigradskom moru (Općine Novigrad i Posedarje te naselje Karin – Grad Obrovac) jer će se kupnjom kamionske dizalice osigurati suvremeno pružanje usluge istezanja ribarskih plovila, uz minimalno korištenje radne snage, po povoljnoj cijeni te u kratkom vremenskom periodu.

Specifični ciljevi Projekta: SC1 – Osigurati suvremeno pružanje usluge istezanja ribarskih plovila na području Novigradskog mora, kupnjom kamionske dizalice za istezanje ribarskih plovila.

Realizacijom ovog cilja Projekta doprinijet će se realizaciji SCR1 LRSR FLAG-a Tri mora: Jačanje konkurentnosti i održivosti sektora ribarstva i akvakulture, Prioritetna Mjera 1.1 Poboljšanje javne potporne infrastrukture za razvoj ribarstva i akvakulture te potpora razvoju kratkih lanaca opskrbe jer će se poboljšati javna potporna infrastruktura u ribarstvu i akvakulturi nabavom kamionske dizalice koja će se koristiti za istezanje ribarskih plovila na području Novigradskog mora. Sve to doprinosi jačanju konkurentnosti i održivosti ribarskog sektora i akvakulture FLAG-a Tri mora.

Vrijeme provedbe projekta je 18 mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa Pomorstvo i ribarstvo

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content