Select Page

Zaštita osobnih podataka

Općina Novigrad u svom svakodnevnom radu će sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa a koji se nalaze u sustavima pohrane koje vodi, te će iste osobne podatke koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

NORMATIVNI OKVIR: UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) – GDPR »

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018 POGLEDAJ »

POLITIKA PRIVATNOSTI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA POGLEDAJ »

Pravilnik o obradi i zastiti osobnih podataka POGLEDAJ »

Obrasci

Obrazac – univerzalni PREUZMI »

Sluzbenik za zastitu osobnih podataka

Službena osoba za zaštitu osobnih podataka GDPR: Mirjana Zubčić ODLUKA »

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:
e-mail: info@opcina-novigrad.hr
telefon: 023/ 375 – 004
telefaks: 023/ 375 – 149

/* Mobile Menu style */ Skip to content