Select Page

Općinsko vijeće

Antonio Sinovčić

Predsjednik Novigrad – HDZ

Ante Kokić

Dopredsjednik Pridraga – HDZ

Nenad Baraba

Paljuv – HDZ

Krešimir Pedić

Pridraga – HDZ

Dina Babić

Pridraga – HDZ

Ive Blašković

Novigrad – HDZ

Stojan Viduka

Pridraga – HNS

Ante Baraba

Paljuv – Nezavisni

Ante Pedić

Paljuv – Nezavisni

/* Mobile Menu style */ Skip to content