Select Page

Strateški razvojni program 2016 - 2020

          

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. – 2020.
Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Općini Novigrad su dodijeljena sredstva na temelju Natječaja za provedbu operacije 7.1.1. „Izrada planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. – 2020. godine za ulaganje u izradu Strateškog razvojnog programa Općine Novigrad.

Cilj ovog Projekta je pozitivno utjecati na prostorni i gospodarski razvoj Općine Novigrad. Ukupan iznos prihvatljivog ulaganja unutarIzradeStrateškog razvojnog programa Općine Novigradiznosi 62.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja koju je ostvarila Općina Novigrad je 100% od ukupno prihvatljivih troškova. Iznos sredstava potpore iz proračuna Europske unije iznosi 52.700,00 HRK koja sudjeluje sa 85% ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Novigrad. Sredstava iz proračuna Republike Hrvatske iznose 9.300,00 HRK te sudjeluju sa 15% od ukupne vrijednosti potpore za izradu Strateškog razvojnog programa Općine Novigrad.

 

/* Mobile Menu style */ Skip to content