Select Page

Kuća Dežderatovica

                              

 

”Kuća Dežderatovica – opremanje centra pomorstva i ribarstva Novigradskog akvatorija”

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva donijela je Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere III.3.”Provedba strategije lokalnog razvoja –operacije koje podupiru FLAG-ovi” kojom se korisniku Općini Novigrad dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 598.191,25 kn u okviru FLAG natječaja Mjera 2.2. ”Potpora vrednovanju , zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture” FLAG-a ”Tri mora”. za projekt ”Kuća Dežderatovica – opremanje centra pomorstva i ribarstva Novigradskog akvatorija” Doprinos EU sredstava je 85% što iznosi 508.462,56 kn, a Republike Hrvatske 15% što iznosi 89.728,69 kn. Udio javne potpore iznosi 100% (598.191,25 kn )sveukupno prihvatljivih troškova.

Realizacijom Projekta doprinijet će se očuvanju, zaštiti i promociji kulturne-maritimne baštine FLAG-a jer će na jednom mjestu „Kući Dežderatovica“ u Novigradu, biti omogućeno prezentirati, na suvremen način, postojeću pomorsku i ribarsku baštinu područja Novigradskog akvatorija.

Specifični cilj projekta SC1 je izgradnja prezentacijskog centra pomorstva i ribarstva Općine Novigrad. Projekt doprinosi realizaciji specifičnog cilja LRSR SC2- Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja , mjera 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – martimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture jer će njegovom realizacijom na području FLAG-a Tri mora biti sagrađena javna društvena infrastruktura, čija je svrha vrednovanje, zaštita i promocija kulturne-maritimne baštine FLAG područja. Prezentacijski centar će doprinijeti korištenju kullturnemaritimne baštine za povećanje vidljivosti i atraktivnosti područja te kreiranju radnih mjesta van ribarskog sektora, a koja su s njim posredno povezana.Iz odobrenih sredstava opremit će se prezentacijski centar pomorstva i ribarstva Novigradskog akvatorija u staroj jezgri Novigrada u objektu poznatom kao „Kuća Dežderatovica“. Ovaj objekt gospodarske namjene, sagrađen u 18. stoljeću koristio se jedno vrijeme kao ribarski (zadružni) magazin, a prenamjenom u prezentacijski centar pomorstva i ribarstva bit će sačuvan za buduće generacije. Partner na Projektu je Knjižnica i čitaonica Novigrad, koja će sudjeluje u realizaciji prezentacijskog centra, a po završetku projekta preuzet će upravljanje prezentacijskim centrom, koji će postati nezaobilazna točka promocije kulturne-maritimne baštine FLAG područja.

Vrijeme provedba projekta je 18 mjeseci.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content