Select Page

Proračun

2024. god.

Proračun za građane

Plan proračuna

Plan proračuna za 2024.
i projekcija za 2025. i 2026. god.

Odluke o proračunu za 2024. god.

Upute za izradu proračuna

Upute za izradu proračuna
za razdoblje 2024. – 2026. god.

2023. god.

Proračun za građane

Izmjene i dopune proračuna

II izmjene i dopune proračuna za 2023.g.
– Opći dio

II izmjene i dopune proračuna za 2023.g.
– Posebni dio

Odluke o II izmjenama i dopunama
proračuna za 2023. god

Odluke o I izmjenama i dopunama
proračuna za 2023. god

Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2023.

Odluka o izvršavanju proračuna

Plan proračuna
sa projekcijama za 2024. i 2025. god.

Opći i posebni dio

Obrazloženje plana proračuna

Odluka o proračunu

2022. god.

Proračun za građane

Izmjene i dopune proračuna za 2022.g.
– Posebni dio

Izmjene i dopune proračuna za 2022.g.
– Opći dio

Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna 01.01.-31.12.2022.

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2022.

Plan proračuna

Plan proračuna – Posebni dio

Plan proračuna – Opći dio

Projekcija plana proračuna 2023. i 2024.

Obrazloženje plana proračuna

Upute za izradu proračuna

Upute za izradu proračuna
za razdoblje 2023. – 2025. god.

2021. god.

Proračun za građane

II. izmjene i dopune proračuna za 2021.g. – Posebni dio

II. izmjene i dopune proračuna za 2021.g. – Opći dio

I. izmjene i dopune proračuna za 2021.g.

Izvršenje proračuna

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju proračuna za 2021.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.

Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.

Izvršenje proračuna 01.01.-31.12.2021.

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2021.

Plan proračuna

Plan proračuna – Posebni dio

Plan proračuna – Opći dio

Projekcija plana proračuna 2021.-2022.
– Posebni dio

Projekcija plana proračuna 2021.-2022.
– Opći dio

Obrazloženje plana proračuna

Upute za izradu proračuna

Upute za izradu proračuna
za razdoblje 2022. – 2024. god.

2020. god.

Proračun za građane

Izmjene i dopune proračuna za 2020. g.
– Posebni dio

Izmjene i dopune proračuna za 2020. g.
– Opći dio

Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna 01.01.-31.12.2020.

Izvršenje proračuna 01.01.-30.06.2020.

Plan proračuna

Plan razvojnih programa

Plan proračuna – Posebni dio

Plan proračuna – Opći dio

Plan proračuna za 2020. g.
sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

Odluke proračuna za 2020. g.
sa projekcijom za 2021. i 2022. g.

Upute za izradu proračuna

Upute za izradu proračuna
za razdoblje 2021. – 2023. god.

2019. god.

I izmjene i dopune proračuna za 2019. g
– Posebni dio

Izmjene i dopune proračuna za 2019. g.
– Opći dio

Odluke izmjene i dopune proračuna za 2019. g.

Izvršenje proračuna

Izvršenje proračuna 01.01 – 31.12.2019.

Izvršenje proračuna 01.01 – 30.06.2019.

Plan proračuna

Plan razvojnih programa

Plan proračuna – posebni dio

Plan proračuna – opći dio

Projekcija proračuna 2019. – 2021. g.

Upute za izradu proračuna

Upute za izradu proračuna
i financijskog plana 2020. – 2022. g.

/* Mobile Menu style */ Skip to content