Select Page

Okusi novigradske dagnje

                              

 

Okusi novigradske dagnje

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva donijela je Odluku o dodjeli sredstava u okviru mjere III.3. ”Provedba strategije lokalnog razvoja –operacije koje podupiru FLAG-ovi” kojom se korisniku Općini Novigrad dodjeljuje potpora u najvišem iznosu od 603.760,00 kn u okviru FLAG natječaja Mjera 2.2. ”Potpora vrednovanju , zaštiti i promociji kulturne – maritimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture” FLAG-a ”Tri mora” za projekt ”Okusi novigradske dagnje”. Doprinos EU sredstava je 85% što iznosi 603.760,00 kn, a Republike Hrvatske 15% što iznosi 90.564,00 kn. Udio javne potpore iznosi 100% (603.760,00 kn ) sveukupno prihvatljivih troškova. Partner na projektu je Turistička zajednica Općine Novigrad.

Dugoročna svrha projekta je unaprjeđenje promocije proizvoda akvakulture s FLAG područja – Novigradske dagnje, s prijelaznom nacionalnom zaštitom oznake izvornosti (u postupku je zaštita oznake izvornosti na europskoj razini) te predstavljanja očuvanog podmorja Novigradskog mora, odnosno staništa novigradske dagnje. Promocijom jednog od svega dva zaštićena nacionalna proizvoda ribarstva i akvakulture doprinijet će se razvoju kratkih lanaca prodaje, razvoju lokalne gastroponude bazirane na lokalnim prehrambenim proizvodima te povećanju turističke atraktivnosti područja Općine Novigrad, ali i drugih JLS pod FLAG obuhvatom. Drugim riječima posredno će se utjecati na održanje i ili povećanje potražnje, a posljedično i proizvodnje novigradske dagnje.

Specifični cilj SC1 projekta je materijalno i promotivno osnaživanje promocije proizvoda akvakulture – novigradske dagnje. Iz sredstava javne potpore financirat će se održavanje gastronomske manifestacije OKUSI NOVIGRADSKE DAGNJE, koja se nakon što se odvojila od ribarske fešte 2014. godine, održava i promiče novigradsku dagnju. Također će se nabaviti šator za održavanje manifestacije , otvorena bina , označiti podvodna poučna staza , snimiti video kuharica koja će biti objavljena na YouTube kanalu, te održati stručna edukacija o novigradskoj dagnji, njenom uzgoju, staništu, marketingu i potencijalu kao motora gospodarskog razvoja područja.

Navedeni specifični ciljevi projekta će doprinijeti realizaciji SC2 LRSR Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja Mjera 2.2.Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne maritimne baštine te tradicije i baštine ribarstva i akvakulture jer će se sredstvima odobrenim za realizaciju ovog projekta unaprijediti postojeća gastro manifestacija OKUSI NOVIGRADSKE DAGNJE kroz nabavu opreme, potrošnog materijala, promidžbene aktivnosti, edukativne aktivnosti i dr.

Vrijeme provedbe projekta je 17 mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content