Select Page

Kuća Dežderatovica

                              

 

”Kuća Dežderatovica – Postav namijenjen djeci predškolskog i školskog uzrasta sa posebnim naglaskom na ekologiju mora”

Općina Novigrad nositelj je projekta Opremanje »Kuće dežderatovica« prezentacijskog centra pomorstva i ribarstva Novigradskog akvatorija postavom namijenjenim djeci predškolskog i školskog uzrasta sa posebnim naglaskom na ekologiju mora.

Projekt je nastavak uspješno završenog projekta ”Dežderatovica – opremanje centra pomorstva i ribarstva Novigradskog akvatorija”.

Otvaranjem Dežderatovice u Novigradu, na području FLAG-a Tri mora, u funkciju je stavljena javna društvena infrastruktura, čija je svrha vrednovanje, zaštita i promocija kulturne-maritimne baštine FLAG područja. Prezentacijski centar doprinosi korištenju kullturne maritimne baštine za povećanje vidljivosti i atraktivnosti područja te kreiranju radnih mjesta van ribarskog sektora, a koja su s njim posredno povezana.

Nastavkom projekta opremit će se postojeći prezentacijski centar pomorstva i ribarstva Novigradskog mora (dalje u tekstu: Kuća dežderatovica) posebnim postavom, prilagođen dječjem uzrastu i koji će doprinijeti upoznavanju djece s kulturno, maritimnom baštinom FLAG –a. Na ovaj način Kuća Dežderatovica imat će stalni postav namijenjen svim uzrastima.

Specifični cilj projekta SC1 je opremanje Kuće Dežderatovica postavom (eksponatima) prilagođenim dječjem uzrastu.

Projekt doprinosi realizaciji specifičnog cilja LRSR SC2- Vrednovanje, zaštita i promocija prirodne resursne osnove te kulturne – maritimne baštine i tradicije ribarstvenog područja , mjera 2.2. Potpora vrednovanju, zaštiti i promociji kulturne – martimne baštine te tradicije ribarstva i akvakulture.

Vrijednost projekta je 89.733, 04 EUR a iznos sufinanciran u okviru LAGUR natječaja FLAG-a Tri Mora, mjera 2.2., iz programa za Pomorstvo I ribarstvo iznosi 76.307,08 EUR-a. Razliku financira Općina Novigrad iz svog proračuna.

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content