Općina Novigrad

Trebate odgovor na Vaše pitanje?

Općina Novigrad će Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku!

Kontaktirajte nas

Izdvojeni projekti                               Događanja

Projekti Općine Novigrad

Gotovi projekti i projekti u tijeku...

1. Sanacija obale u Novigradu   2. Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda – Novigrad   3. Reatauratorsko – konzervatorski radovi na tvrđavi Fortica   4. Magazin Dežderatovica   5. Vododna mreža Pridraga, II faza   6.Vodovodna mreža Paljuv, II faza   7. Katastarska izmjera Pridraga   8. Izgradnja mjesne crkve u Paljuvu i ogradnog zida oko spomenika poginulim braniteljima   9. Otvaranje radova na obnovi državne ceste D502 na dionici Smilčić - Pridraga

Pogledaj više »

Obavijesti

 • Novigradsko kulturno ljeto 2018.

  Pogledaj program »

 • Javni natječaj

  za prijem u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Novigrad na radno mjesto KOMUNALNI DJELATNIK

  Pogledaj detalje »

 • Javni poziv

  za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Općine Novigrad u 2018. god.

  Pogledaj detalje »

 • Natječaj

  za prodaju građevinskog zemljišta

  Pogledaj detalje »

 • Javni poziv

  nositeljima prava na nekretnini na kojoj je izvedena nerazvrstana cesta: Ulica HRVATSKIH BRANITELJA, kao i nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa istom ulicom

  Pogledaj detalje »

 • Obavijest o javnom uvidu

  u prijedlog plana gospodarenja otpadom općine Novigrad
  od 2018. - 2023. god.

  Pogledaj detalje »

 • Odluka i Očitovanje

  za nerazvrstanu cestu u ulici grada Pule

  Pogledaj detalje »

 • LAG Natječaji

  1. Potpora ulaganjima u fizičku imovinu za biljnu proizvodnju

  Pogledaj detalje »

  2. Potpora ulaganjima u fizičku imovinu za stočarsku proizvodnju

  Pogledaj detalje »

 • Javni poziv

  nositeljima prava na nekretninama na kojima je izvedena nerazvrstana cesta Ulica grada Pule, kao i nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa istom ulicom

  Pogledaj detalje »

 • Natječaj

  za imenovanje pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Novigrad

  Pogledaj detalje »

 • Prijave na besplatni i verificiran program usavršavanja za energetske savjetnike

  Priopćenje za javnost »

  Projekt info »

  Poziv na edukaciju - Zadar »

 • Reultati izbora

  za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Novigrad

  MO NOVIGRAD »

  MO PALJUV »

  MO PRIDRAGA »

 • Obvezatne upute broj III

  o pravima i dužnostima promatrača i o načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Novigrad

  Pogledaj detalje »

 • Zbirne kandidacijske liste

  za izbor članova vijeća MO Novigrad, MO Pridraga, MO Paljuv

  Pogledaj detalje »

 • Rješenje

  o određivanju biračkih mjesta na području Općine Novigrad

  Pogledaj detalje »

 • Obavijest

  - POLITIČKIM STRANKAMA
  - BIRAČIMA

  Pogledaj detalje »

 • Obvezatne upute MO II

  OBRASCI ZA PROVEDBU IZBORA ZA ĈLANOVE VIJEĆA MJESNIH ODBORA NOVIGRAD, PRIDRAGA I PALJUV

  Pogledaj detalje »

  Obrazac MO-1 »

  Obrazac MO-2 »

  Obrazac MO-3 »

  Obrazac MO-4 »

 • Obvezatne upute MO I

  REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

  Pogledaj detalje »

 • Objava biračima Općine Novigrad

  Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak registra birača istječe 06.12.2017.g.

  Pogledaj detalje »

 • Odluka

  o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Novigrad

  Pogledaj detalje »

 • Odluka

  o dodjeli studentskih potpora studentima sa područja Općine Novigrad u 2017/2018

  Pogledaj detalje »

 • Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta

  Predmet natječaja su građevinske parcele u vlasništvu Općine Novigrad

  Pogledaj detalje »

 • Izvješće s javne rasprave

  o prijedlogu izmjena i dopuna UPU Crnopalj

  Pogledaj detalje »

 • Obavijest za mještane Paljuva

  Odluka o visini sufinanciranja izgradnje vodovodne mreže korisnicima koji su ostvarili priključak u Novom naselju Paljuv

  Pogledaj detalje »

 • Javni poziv za iskazivanje interesa

  za ulaganje u Gospodarsku zonu Pridraga 1, Novigrad

  Pogledaj detalje »

  Anketni upitnik »

 • Ponovna javna rasprava

  o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja "Crnopalj"

  Pogledaj objavu »

  Pogledaj detalje »

 • OBAVIJEST

  fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost

  Pogledaj »

  Dopuna upute »

 • Javni poziv

  za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Novigrad u 2017. god.

  Pogledaj detalje »

  Preuzmi zahtjev »

 • Natječaj za radno mjesto

  Komunalni radnik

  Pogledaj »

 • Program

  o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Novigrad u 2017. godini

  Pogledaj detalje »

 • Otvaranje radova na obnovi državne ceste D502

  Dana 09.03.2017. godine otvoreni su radovi na obnovi državne ceste D502 na dionici Smilčić- Pridraga

  Pogledaj više »

 • Plana gospodarenja otpadom

  Plan gospodarenja otpadom Općine Novigrad
  za razdoblje od 2016. do 2021. god.

  Pogledaj više »

 • Javna rasprava

  o prijedlogu izmjena i dopuna UPU Crnopalj

  Pogledaj više »

  Grafički dio »

 • Zapisnik s javne rasprave

  O prijedlogu prostornog plana Oćine Novigrad
  - izmjene i dopune -

  Pogledaj detalje »

 • B.transparent

  Jačanje lokalnih partnerstva za transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području Novigradskog i Karinskog mora

  Pogledaj više »

 • Odluka

  o sufinanciranju katastarske izmjeru Općine Novigrad
  za katastarsku općinu Novigrad

  Pogledaj više »

 • Javni poziv

  za predlaganje kandidata za članove i zamjenike članova
  Savjeta mladih Općine Novigrad

  Pogledaj više »

Izvješće

o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.g.   

Pogledaj više »