Select Page

Završna konferencija

U vijećnici Općine Novigrad, dana 18.02.2020. održana je završna konferencija projekta “Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za općinu Novigrad” KK.06.3.1.03.0103 vrijednog =2.595.353,00 kn, kojeg sufinancira Europskaunija iz Kohezijskog fonda, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Bespovratna sredstva iznose =2.203.500,00 kn, odnosno 85% ukupne vrijednosti projekta.

Izgradnjom i opremanjem funkcionalnog reciklažnog dvorištao pćina Novigrad omogućila je kvalitetno odvojeno sakupljanje otpada čime se smanjuju troškovi i uvodi nadzor nad sakupljenim otpadom.

Radove je izvodila građevinska tvrtka Cedstogradnja d.o.o. iz Zelengrada.

U sklopu projekta provedene su promidžbene aktivnosti sa ciljem informiranja javnosti o projektu i njegovoj svrsi odnosno o ulozi reciklažnog dvorišta i važnosti zbrinjavanja i odvajanja otpada.

Cilj projekta je da se izgradnjom reciklažnog dvorišta doprinese povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta, prije svega opasnog otpada, otpadnog papira, metala, plastike, tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada, kao i posebnih kategorija otpada.

Izgradnjom ovakvog suvremenog reciklažnog dvorišta Općina Novigrad biti će na putu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na svom području.

 

  
  

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Kohezijskog fonda
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content