Select Page

Mladi moru

                              

 

Uratko nakon završetka

 

PROJEKT: Mladi moru
Nositelj: Općina Novigrad
Partner: Udruga ”Frkadela” Novigrad
Financirano iz mjere 2.1 POTPORA VREDNOVANJU, ZAŠTITI I PROMOCIJI PRIRODNE RESURSNE OSNOVE – RIJEKA, MORA I PRIOBALJA IZ LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU 2014. – 2020. FLAG-a TRI MORA iz Operativnog programa Pomorstvo i ribarstvo
Vrijednost projekta: 24.723,05 eur
Prihvatljivi troškovi: 23.935,01 eur
EU financiranje: 20.344,75 eur (85% prihvatljivih troškova)
RH financiranje: 3.590,25 eur ( 15% prihvatljivih troškova)
Financiranje općine Novigrad: 792,82 eur

 
 

Ovaj projekt ima za cilj utjecati na svijest stanovnika LAGUR-a o opasnostima zagađenja mora plastikom i mikro plastikom, provedbom niza različitih aktivnosti, usmjerenih na različite dobne skupine. Čišćenje plaža će se provesti uz sudjelovanje djece školskog uzrasta, a nositelj aktivnosti bit će Novigradska udruga Frkadela. Udruga će nakon provođenja akcije predstaviti rezultate na 3 prezentacije na području LAGUR-a s ciljem povećanja javne svijesti o zagađenju mora plastikom te poticanju aktivizma i volonterstva među mladima. U svrhu organizacije i provođenja prezentacija Općina će nabaviti printer i laptop, koje će za vrijeme trajanja projekta dati partneru na korištenje. Općina Novigrad će nastaviti održavati očišćene plaže kroz Godišnje planove upravljanja pomorskim dobrom. Plaže su javno dostupne i nalaze se u kategoriji plaža kojima upravlja Općina bez naplate ulaznica.

Predavanje sa temom očuvanja mora od plastičnog otpada sa posebnim osvrtom na mikro plastiku i njenu ulogu u hranidbenom lancu biti će snimljen na DVD, koji će se distribuirati u osnovne škole i srednje škole na području LAGUR-a te će se koristiti kao radni materijal za izvođenje među predmetnog kurikuluma Održivi razvoj Na ovaj način će generacije djece školskog uzrasta steći znanje o opasnostima od zagađenja mora plastikom i mikro plastikom, kroz redovnu nastavu, odnosno kroz formalno obrazovanja učenika osnovnih i srednje škole na području LAGUR-a.

Edukativni posteri koji će također biti nastavni materijal za među predmetni kurikulum Održivi razvoj za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj bit će postavljeni u školama na području LAGUR-a. Tekst i grafika bit će u trajnom vlasništvu Općine Novigrad, dostupni za slobodno preuzimanje na web stranici projekta, a po njegovom završetku na web stranici Općine te će se na taj način novoproizvedeni inovativni nastavni materijali moći koristiti u nastavne svrhe na cijelom području Republike Hrvatske.

Izvađeno sidro će prestati biti uzrok gubljenja ribolovnih alata koji su jedan od izvora zagađenja mora plastikom i mikro plastikom, te će se i na taj način doprinijeti smanjenju zagađenja Novigradskog i Karinskog mora te Velebitskog kanala plastikom i mikro plastikom. Izvađeno sidro, zaostalo nakon Domovinskog rata, bit će postavljeno na ispred crkve Porođenja Blažene Djevice Marije u Novigradu, kao trajni spomen na Domovinski rat i pontonski most koji je spajao jug i sjever Hrvatske od 16. kolovoza 1993. godine do 17. lipnja 2005. godine. Također, budući da se radi o oporabi otpada izvađenog iz mora, biti će dobar trajan primjer mogućnosti oporabe otpada u korisne svrhe.

Vrijeme provedbe projekta je 12 mjeseci.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content