Select Page

O projektu

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA- „ POMOZIMO ZAJEDNO “

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj UP.02.1.1.13.0154

KORISNIK: Općina Novigrad

PARTNERI: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Zadar Centar za socijalnu skrb

POSREDNIČKA TIJELA:
– MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOG SUSTAVA – Upravljačko tijelo
– HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, URED ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROJEKATA EUROPSKE UNIJE, POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2

VRIJEDNOST PROJEKTA: 742.590,00 kuna (EU potpora – Europski socijalni fond: 100%)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 13. listopada 2020. – 13. travnja 2022.g. (18 mjeseci)

MJESTO PROVEDBE: Općina Novigrad

CILJEVI PROJEKTA: Zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina s ciljem pružanja podrške starijim osobama i osobama sinvaliditetom ili nepovoljnom položaju, a koje žive u teško dostupnim i slabije naseljenim mjestima kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici – zapošljavanje 8 žena pripadnica ciljanih skupina u period od 12 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu krajnjim korisnicima kroz: – pomoć u dostavi namirnica, u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, u održavanju čistoće stambenog prostora /domova krajnjih korisnika; – pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni; – pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala isl…); – pomoć u socijalnoj integraciji, pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje teuključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.
Svaka žena skrbiti će minimalno o šest starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ženama iz ciljane skupine omogućit će se povećanje znanja i vještina potrebnih na tržištu rada kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje u cilju povećanja njihove zapošljivosti.

CILJANA SKUPINA: Ciljana skupina su nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih (s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtveobiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskihobitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanje,nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem.

REZULTATI PROJEKTA: Zapošljavanje 8 nezaposlenih žena s naglaskom na ciljane skupine Socijalno uključivanje 48 osoba starije životne dobi te osoba s invaliditetom koji će se identificirati uz pomoć partnera HZZ.

Za više informacija:

https://strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
www.europski-fondovi.eu – “Zajedno do EU fondova”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj publikacije / emitiranog materijala isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content