Select Page

O projektu

IZGRADNJA VRTIĆA U NASELJU PRIDRAGA

Započeli su radovi na projektu “Izgradnja vrtića u naselju Pridraga” na katastarskoj čestici 158/7, katastarska općina Pridraga.

Glavni cilj projekta je poboljšanje kvalitete života na području Općine Novigrad kroz ulaganje u razvoj društvene infrastrukture i podizanje kvalitete pružanja usluga predškolskog odgoja i obrazovanja.

Očekivani rezultati projekta jesu: razvijene usluge za lokalno stanovništvo i poboljšana kvaliteta života na području Općine Novigrad, izgrađen objekt dječjeg vrtića i jaslica, opremljen objekt dječjeg vrtića i jaslica i ostali.

Općina Novigrad aplicirala je na natječaj kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020., podmjera 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, tip operacije 7.4.1. „“Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”., te je sklopila ugovor o sufinanciranju s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u iznosu od 7.412.500,00 kuna.

Radove izvodi KREKIĆ AVANGARD d.o.o., vrijednost ugovorenih radova je 7.666.366,33 kuna bez PDV-a. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci od dana uvođenja Izvođača u posao.

Za radove opremanja igraonice odabran je BALTAZAR DIDAKTIKA j.d.o.o. sa iznosom od 335.075,90 kn.

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za ruralni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content