Select Page

Dječja igraonica u Novigradu - O projektu

Projekt UREĐENJE DJEČJE IGRAONICE U NOVIGRADU U SKLOPU OPĆINSKE ZGRADE financiran je u sklopu Programa ruralnograzvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”, Mjera 19 “LEADER – CLLD”, Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije” – LAG BURA.

Nakon uspješne prijave projekta, Općina Novigrad i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, potpisali su dana 09.12.2019. Ugovor o financiranju KLASA: 440-12/19-19-02/0070, URBROJ: 343-1603/01-20-003 za projekt “Uređenje dječje igraonice u Novigradu u sklopu općinske zgrade”.

Naziv projekta je ”Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za Općinu Novigrad” KK.06.3.1.03.01.03

Vrijednost projekta: 274.463,75 Kn

Udio sufinanciranja EU: 178.102,20 Kn

Projekt obuhvać auređenje i opremanje dječje igraonice u Novigrad u sklopu općinske zgrade na postojećoj građevinskoj čestici k.č.br3790 k.o.Novigrad.

Opći cilj projekta

je unapređenje i opremanje društvene infrastrukture te povećanje kvalitete života na području općine Novigrad.

Cilj projekta

je uređenje dječje igraonice u Novigrad u sklopu općinske zgrade.
Sveinformacije o projektu možete pratiti na našoj web stranici općine Novigrad www.opcina-novigrad.hr

Izradu internet stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za ruralni razvoj

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Općine Novigrad

/* Mobile Menu style */ Skip to content