Select Page

Arhiva Obavijesti 2020. god.

Odluka

O sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Novigrad za k.o. Pridraga

Pogledaj detalje…

Izvješće

o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna UPU Paljuv – zapad

Datum objave, 28.10.2020.
Pogledaj detalje…

Javna rasprava

o prijedlogu Izmjena i dopuna DPU Paljuv
Datum objave, 04.09.2020.
Pogledaj detalje…

Obavijest mještanima Općine Novigrad

zainteresiranim za nabavu sadnog materijala

Datum objave, 23.12.2020.
Pogledaj detalje…

Javna rasprava

o prijedlogu II. izmjena i dopuna UPU Crnopalj

Datum objave, 20.10.2020.
Objava…
Pogledaj detalje…

Javna rasprava

o prijedlogu Izmjena i dopuna UPU Paljuv – Zapad
Datum objave, 04.09.2020.
Pogledaj detalje…

Izvješće

o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena i dopuna DPU Novo naselje Paljuv

Datum objave, 28.10.2020.
Pogledaj detalje…

Popis poljoprivrede

14.09. -14.10.2020
Datum objave, 08.09.2020.
Pogledaj detalje…

Arhiva Obavijesti 2021
Arhiva Obavijesti
/* Mobile Menu style */ Skip to content